4titude

4titude® specijalizirala se za projektiranje, proizvodnju i marketing potrošnih materijala i instrumenta za industriju prirodnih znanosti. Od osnutka 2005. radi se na razvoju niza inovativnih proizvoda za PCR i sekvencioniranje, folija za pločice, napredno rukovanje sa regensima i uzorcima (pipetiranja) , forenzičku obradu uzoraka